Центр оздоровления позвоночника айкуне в киеве
Публічний Договір
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
ПРО КОРИСТУВАННЯМ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЮ БАЗОЮ
ЦЕНТРУ ОЗДОРОВЛЕННЯ ХРЕБТА «АЙКУНЕ»


У даному договорі терміни використовуються у наступному значенні:
Абонемент — можливість отримання Послуги протягом визначеного терміну, або лімітованої кількості відвідувань.
Виконавець — фізична особа-підприємець Булава Тетяна Вiкторiвна, номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця 20690000000009250.
Гість Студії — будь-яка особа, яка не є Замовником або працівником Виконавця.
Договір — договір про користування матеріально-технічною базою Центру оздоровлення хребта «Айкуне», укладений між Виконавцем та Замовником на умовах, вказаних у Публічній пропозиції.
Замовник (далі "Клієнт" або "VIP–клієнт") — фізична особа, яка отримала Клубну картку, придбала Абонемент, ознайомилась з Договором, Правилами Студії, Правилами техніки безпеки та погодилась їх виконувати, надала згоду на обробку своїх персональних даних.
Центр оздоровлення хребта «Айкуне» - (далі - "Центр" або «Студія») - нежитлове приміщення, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, будинок №23, кабінет №3, обладнання залами для зайняти гімнастикою, відповіднімі спортивним знаряддям, майданчик для гімнастичним вправо та іншім майном, у т.ч. Загальна Користування.
Клубна картка— картка з нанесеним на ній номером, що надається фізичній особі, яка ідентифікує її як Замовника Послуг після реєстрації в адміністрації Виконавця, та є виключною перепусткою для проходу на територію Студії. Клубна картка містить інформацію щодо прізвища, імені та по-батькові Замовника (які вносяться зі слів Замовника без документарного підтвердження особи), фотографію останнього (за бажанням), вид та термін дії обраного Абонементу згідно прайс-листа Виконавця, а також план занять Замовника з відмітками про його відвідини.
Матеріально-технічна база — окремі частини приміщення в якому розташовано Центр (окрім службових), прилеглі території, обладнання залів, інше знаряддя, обладнання майданчиків для вправ з гімнастики та інше майно Виконавця, у т.ч. загального користування.
Послуга — надання у користування фізичним особам матеріально-технічної бази Виконавця, для можливості заняття останніми гімнастикою.
Прайс-лист — письмовий документ Студії або розміщений на сайті Виконавця, який містить у собі перелік та вартість відповідних послуг, предметів, а також розмір фінансових (штрафних) санкцій, які діють у Центрі, та можуть бути застосовані до порушника цього Договору, Правил Студії та інших Правил (Інструкцій), що діють у Центрі.
Працівники Виконавця (персонал Студії, адміністрація Студії) — фізичні особи, що перебувають з Виконавцем у трудових, господарських, або партнерських відносинах, або представляють його інтереси у відповідності до чинного законодавства України.
Публічна пропозиція — розміщення на інформаційному стенді та на сайті Центру оздоровлення хребта «Айкуне» тексту Договору про користування матеріально-технічною базою Центру оздоровлення хребта «Айкуне», який Виконавець зобов'язується укласти з фізичною особою на умовах, викладених у тексті Договору.
Викладач, старший викладач, персональний викладач, інструктор (надалі – "Викладач") — фізична особа, яка володіє певними навиками занять з гімнастики «Айкуне», та з якою Виконавцем укладено відповідний договір, передбачений Цивільним кодексом України.
VIP–клієнт — фізична особа, наділена тими ж правами та обов'язками, що й і Замовник, основи отримання Послуг якою обумовлені окремою домовленістю з Виконавцем, та якій надано останнім відповідний статус.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Договір визначає умови відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України та є офіційним публічною офертою фізичної особи-підприємця Булава Тетяна Вiкторiвна, що є власником Торгової франшізи «Айкуне», про можливість користування матеріально базою, адресованої фізичним особам, для можливості заняття останніх гімнастикою, і укласти договір на викладених нижче умовах. Далі по тексту Договору Виконавець і Замовник разом називаються "Сторони", а окремо - "Сторона".
1.2. У центре діють Правила Центра (далі - "Правила"), Які візначені у Додатках №1 до цього Договору и Виконання якіх є обов'язковим для сторон.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. За цим договором Виконавець надає Замовникові можливість користування матеріально-технічною базою Виконавця у порядку та на умовах, передбачених цим Договором та додатками до нього, а Замовник зобов'язується сплатити Виконавцеві кошти за користування матеріально- технічною базою Студії у відповідності з прайс-листом Виконавця, дотримуватись вимог Договору та усіх додатків до нього. Усі додатки до Договору (Правила Центру, Правила техніки безпеки, тощо) є невід'ємною його частиною та мають рівну з даним Договором юридичну силу.

3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ
3.1. Згідно статті 633 Цивільного кодексу України даний Договір являється публічним договором.
3.2. Публікація Виконавцем тексту Публічної пропозиції та розміщення тексту Публічної пропозиції на інформаційному стенді у Центру та на веб сайті www.aikune.com.ua є пропозицією Виконавця до необмеженого кола фізичних осіб укласти Договір на умовах, викладених у тексті Публічної пропозиції.
3.3. Договір укладається шляхом прийняття фізичною особою пропозиції Виконавця укласти Договір на умовах, викладених у Публічній пропозиції, текст якої розміщено на інформаційному стенді (куточку споживача) Центру або на веб сайті www.aikune.com.ua.
3.4. Фізична особа, яка приймає пропозицію Виконавця укласти Договір, підтверджує, що вона до укладення цього Договору ознайомилась з умовами Публічної пропозиції, Правилами Студії, прайс-листом Виконавця, Правилами техніки безпеки, і свідомо без жодного примусу уклала цей Договір.
3.5. Моментом укладення Договору вважається придбання (оплати) фізичною особою Абонементу на право користування матеріально-технічною базою Виконавця, та/або отримання зареєстрованої клубної картки. З цього моменту фізична особа є стороною Договору, яка іменується Замовник.
3.6. Публічний договір, укладений у такий спосіб, має юридичну силу відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України, і є рівносильним договору, підписаному Виконавцем та Замовником.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ЇХ ОБСЯГИ
4.1. Вартість послуг за цим Договором визначається прайс-листом Виконавця, який розміщено на інформаційному стенді Центру, на сайті, або на іншому видному місці. Розрахунки за Договором проводяться в національній валюті, у готівковій або безготівковій формі.
4.2. Доступ в Центр можливий лише при наявності Клубної картки. При кожному відвідуванні Студії Замовником з метою отримання Послуг, проводиться обов'язкове сканування Клубної картки адміністрацією Виконавця.
4.3. При відсутність особистої фотографії Замовника, що перешкоджає проведенню його ідентифікації, Адміністрація Центру має право вимагати надати документ, що посвідчує особу, за відсутності якого має право позбавити можливості візиту до Центр.
4.4. Клубна картка є індивідуальною, її використання не може бути здійснено іншими особами.
4.5. Термін дії Клубної картки складає 12 місяців з моменту її придбання, однак користування матеріально-технічною базою Студії Замовник може здійснювати лише за наявності оплаченого абонементу згідно прайс-листа Виконавця.
4.6. Отримана Замовником Клубна картка переходить у його власність. Вартість виготовлення першої отриманої Замовником Клубної картки входить у вартість Послуг за цим Договором. Додаткове виготовлення втраченої Замовником Клубної картки вважається наданням додаткових послуг та сплачується ним додатково, згідно з прайс-листом Виконавця.
4.7. У разі закінчення строку дії абонементу, який передбачено діючим прайс- листом, вважається, що Послуги Замовником спожиті, а Виконавець вважається таким що надав Послуги належним чином та у повному обсязі.
4.8. Години відвідування Студії Замовником встановлюються відповідно до розкладу роботи Центру з урахуванням виду оплаченого абонементу згідно прайс-листа Виконавця.
4.9. Виконавець залишає за собою право змінювати розклад роботи Центру. Про такі зміни розкладу адміністрація Виконавця заздалегідь повідомляє відвідувачів шляхом розміщення відповідної інформації на інформаційному стенді (куточку споживача) Центру, веб-сайті, або на офіційних сторінках Центру в соціальних мережах Facebook і Instagram, окрім випадків, які не залежать від волі Виконавця.
4.10. Усі додаткові послуги сплачуються Замовником згідно прайс-листа Виконавця.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
5.1. Виконавець зобов`язаний:
5.1.1. на підтвердження права Замовника відвідувати Центр оформити та надати Замовникові Клубну картку;
5.1.2. надавати Замовникові можливість користуватись майном Студії у порядку, передбаченому цим Договором та Правилами;
5.1.3. утримувати Центр в належному санітарно-гігієнічному стані;
5.1.4. забезпечити належне функціонування обладнання та інвентарю, а також допоміжних побутових приміщень, призначених для користування Замовником;
5.1.5. повернути кошти Замовнику, сплачені ним за Послуги в наступних випадках:
i. незалежно від причини, протягом 14 днів після оплати, якщо користування Послугою не було розпочато - кошти повертаються в повному обсязі;
ii. незалежно від причини, протягом 14 днів після оплати, якщо користування Послугою було розпочато, але використано не більше одного заняття - кошти повертаються з вирахуванням 400 гривень за використане заняття. Для повернення коштів Замовнику необхідно подати відповідну заяву до адміністрації Виконавця та пред'явити свій паспорт (у деяких випадках, на вимогу представника Виконавця, надати документ, що підтверджує оплату послуг).
5.2. Виконавець має право:
5.2.1. вимагати від Замовника сплати вартості Послуг відповідно до обраного Абонементу згідно прайс-листа Виконавця, а також вартості додаткових послуг;
5.2.2. вимагати від Замовника дотримання усіх вимог цього Договору та Правил;
5.2.3. зробити зауваження Замовнику у разі порушення ним Договору та Правил, вказати на підстави такого порушення і скласти Акт про порушення Замовником Договору, або Акт про факт нанесення шкоди майну (надалі разом - Акти). Акти мають бути складені комісією у складі не менш ніж 1 (однієї) уповноваженої особи Виконавця та 2 (двох) незалежних осіб. У разі якщо Замовник відмовився від підписання Актів, Акти вважаються дійсними за умови дотримання процедури їх складання, передбаченої даним пунктом. З моменту набрання чинності Актів, тобто з моменту їх підписання комісією, Замовник несе відповідальність, у тому числі, але не виключно, матеріальну, передбачену даним Договором, Правилами та чинним законодавством України. У разі якщо порушення сталось 1 (один) і більше рази (в залежності від тяжкості порушення, що встановлюється за особистим переконанням Виконавця) – позбавити права відвідувати Центр без повернення Замовнику грошових коштів, сплачених за цим Договором;
5.2.4. не допускати Замовника до приміщень Центру, якщо зовнішній вигляд Замовника дає працівникам Виконавця підстави вважати, що останній перебуває у стані алкогольного сп'яніння, або під впливом дії будь-якої наркотичної речовини, або під дією медичних препаратів, якщо це впливає на поведінку, реакцію і свідомість Замовника, і якщо обставини, перелічені у цьому пункті Договору, є очевидними для співробітників Виконавця;
5.2.5. на власний розсуд відмовити фізичній особі в укладенні Договору, або ініціювати припинення надання Послуг Замовникові, про що повідомити останнього та, за наявності підстав, вжити заходів щодо повернення йому коштів за не використаний Абонемент, у порядку передбаченому цим Договором. У випадку припинення надання Послуг Замовникові з підстав порушення останнім умов цього Договору та додатків до нього, кошти за невикористані Послуги Замовнику не повертаються;
5.2.6. в односторонньому порядку вносити зміни в будь-який час на свій розсуд в даної Оферти, Правил, Прайс-лист, тощо. Такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту на інформаційному стенді Студії, на веб сайті www.aikune.com.ua і на офіціалних сторінках в Центру в соціальних мережах Facebook і Instagram. Замовник погоджується і визнає, що внесення змін до оферти викликає внесення таких змін до Договору, і такі зміни в Договір набирають чинності одночасно з внесенням змін до Оферті.
5.2.7. змінювати діючий розклад групових занять в односторонньому порядку, додавати або видаляти заняття по завчасним оприлюдненням про це шляхом вивішування нових розкладів на сайті мобільному додатку.
5.2.8. без попереднього повідомлення встановлювати і скасовувати різні знижки, маркетингові акції, пільги, засновувати дисконтні програми, змінювати прайс-лист;
5.2.9. здійснювати відео та аудіо нагляд у приміщеннях Студії та прилеглих територіях, а також відео та аудіо фіксацію усіх дій Персоналу та відвідувачів Студії, без окремої згоди останніх (з урахуванням норм моралі та етики). Використовувати результати відео та аудіо фіксації у відповідності до чинного законодавства України (у т.ч. як докази у будь-яких спірних питаннях).
5.2.10. інші права передбачені цим Договором та законодавством України.
5.2.11. під час занять вести фото-і відеозйомку з наступний публікацією матеріалів на сайті Центру www.aikune.com.ua і в на офіційних сторінках в соціальних мережах Facebook i Instagram.
5.3. Замовник зобов'язується:
5.3.1. завчасно та у повному обсязі оплатити вартість Послуг за цим Договором (у т.ч. додаткових), які передбачені прайс-листом Виконавця;
5.3.2. повідомити співробітникам Виконавця достовірну інформацію щодо анкетних та контактних даних (ПІП, № телефону, віку, тощо), а також інформацію про можливі протипоказання (стан здоров'я та ін.) щодо отримання Послуг;
5.3.3. відвідувати Центра лише при пред'явленні Клубної картки, а у разі її втрати відновити за додаткову плату, згідно діючого прайс-листа;
5.3.4. не передавати Клубну картку іншим особам для її використання в Центрі;
5.3.5. відвідувати Центр в межах його робочого часу згідно з графіком його роботи;
5.3.6. охайно та дбайливо ставитись до обладнання, додаткового інвентарю та іншого майна Виконавця;
5.3.7. самостійно стежити за своїми речами та не залишати їх без нагляду;
5.3.8. нести відповідальність, матеріальну та/або нематеріальну, за шкоду, нанесену майну Виконавця, або майну третіх осіб, а також відповідальність за свої дії під час відвідування Студії;
5.3.9. дотримуватись умов цього Договору, додатків до нього, загальноприйнятих правил етики, культури спілкування та норм чинного законодавства України.
5.4. Замовник має право:
5.4.1. отримувати послуги у порядку та на умовах, передбачених цим Договором, Правилами Центру та видом абонементу згідно прайс-листа Виконавця який обрав Замовник;
5.4.2. користуватись додатковими послугами, згідно прайс-листа Виконавця;
5.4.3. вимагати від Виконавця виконувати його обов'язки за цим Договором;
5.4.4. отримувати будь-яку інформацію щодо діяльності Центру, яка не вважається Виконавцем конфіденційною;
5.4.5. на досудове та максимально повне врегулювання спірних питань, які можуть виникнути під час виконання цього Договору, і вжиття всіх можливих досудових заходів для вирішення порушених питань;
5.4.6. під час споживання Послуг отримувати допомогу (консультування) фахівців, які володіють певними знаннями та навиками щодо занять гімнастикою – Викладачів.
6. ВИКЛАДАЧ
6.1. У відповідності до положень цього Договору та додатків до нього, а також положень Цивільного кодексу України, Виконавець надає право Викладачеві перебувати у Центрі та займатись виключно діяльністю, що не суперечить вимогам цього Договору, Правил Студії та нормам чинного законодавства України. Викладач не знаходиться у трудових відносинах з Виконавцем.
6.2. Викладач має право надавати Замовнику консультації з правильності користування інвентарем, а також правильності та послідовності виконання вправ, тощо.
6.3. Виконавець не несе відповідальності за неякісне та неправильне надання Викладачем консультаційних послуг, та за шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок неякісного надання таких послуг.
6.4. Поняття "Викладач, старший викладач, персональний викладач, інструктор, тощо" є внутрішньо визначенням та поняттям. Кваліфікаційні вимоги, передбачені профільними нормативно-правовими актами, до наведених вище понять у розумінні цього Договору, не застосовуються.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
7.1. Строк дії Договору збігається зі строком дії придбаного Замовником абонемента згідно прайс-листа Виконавця.
7.2. Договір вважається пролонгованим у випадку придбання Замовником абонемента на наступний строк. Кількість пролонгувань необмежена.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
8.1. Усі спори, що можуть виникнути у зв'язку з виконанням цього договору чи пов'язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами або їхніми представниками. Якщо спір не можливо вирішити шляхом переговорів протягом тридцяти календарних днів, він вирішується у судовому порядку, визначеному чинним законодавством України;
8.2. За порушення цього Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену цим Договором та чинним законодавством України.
8.3. Виконавець не несе ніякої відповідальності за будь-які негативні наслідки, що можуть мати місце при отриманні Замовником Послуг, у т.ч. пов'язані зі станом здоров'я, якщо такі стались не з вини Виконавця.
8.4. Виконавець не несе відповідальності за дії та/або бездіяльність третіх осіб, які не є його працівниками.
8.5. Виконавець не несе відповідальності за незручності у отриманні Замовником Послуг (у т.ч. з технічних причин), які стались не з вини Виконавця, або які останній не міг передбачити.
8.6. Виконавець не несе жодної відповідальності за будь-які пошкодження, псування, забруднення майна (особистих речей, елементів одягу, власного спортивного спорядження, тощо) Замовника.

9. ЗАВЕРШАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
9.1. Інформація вважається доведеною до відома Замовника якщо вона розміщена на інформаційному стенді (куточку споживача) Студії або на веб сайті www.aikune.com.ua.
9.2. Придбавши та пройшовши процедуру реєстрації Клубної картки Замовник заявляє, що він перебуває при здоровому розумі та ясній пам'яті, діє добровільно, свідомо та розумно, без впливу обману, помилки, без будь-якого примусу, як фізичного так і психологічного, розуміє значення своїх дій та їх правові і фактичні наслідки та усвідомлює, що факт укладення цього Договору означає, що:
а) Замовник свідомо погоджується на всі умови Договору;
б) стан здоров'я Замовника дозволяє йому споживати Послуги Виконавця у відповідності до цього Договору;
в) він добровільно бере на себе відповідальність за можливі травми чи інші ушкодження його здоров'ю, отримані внаслідок використання спортивного обладнання та/або під час здійснення будь-яких вправ (навантажень);
г) він не має медичних протипоказань для занять спортом та свідомо звільняє Виконавця від будь-якої відповідальності за можливі нещасні випадки, які можуть трапитись з ним на території Студії;
д) на виконання Закону України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 року, укладенням цього Договору, Замовник надає згоду Виконавцю на внесення, зберігання та обробку своїх персональних даних, на здійснення дій з персональними даними які пов'язані зі збиранням, реалізацією, накопиченням, зберіганням, узагальненням, зміною, використанням і поширенням, знеособленням, знищенням відомостей щодо Замовника;
е) він несе повну відповідальність за правильність вказаних персональних даних, зобов'язується своєчасно повідомляти Виконавця про їх зміну, а у разі неповідомлення, усвідомлює ризик настання пов'язаних з цим несприятливих наслідків.
9.3. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, у тому числі пов'язані з дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
9.4. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою.
9.5. Усі додатки до Договору є невід'ємною його частиною та мають рівну з даним Договором юридичну силую.
9.6. Питання, неврегульовані даним Договором, регулюються чинним законодавством України.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
10.1. Виконавець має право вносити зміни або доповнення до Договору в будь- який час без будь-якого спеціального повідомлення, розмістивши нову редакцію Договору на Сайті. Нова редакція Договору набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті або Куточку споживача, якщо інше не передбачено новою редакцією Договору.
10.2. Користувач зобов'язується регулярно перевіряти посилання «Публічний договір» на відповідній сторінці Сайту та в Куточку споживача, щоб переконатися в тому, що йому відома остання версія Договору.
ДОДАТОК №1
ДО ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ
ПРО КОРИСТУВАННЯМ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЮ БАЗОЮ
ЦЕНТРУ ОЗДОРОВЛЕННЯ ХРЕБТА «АЙКУНЕ»


1. ВСТУП
1.1. У Центрі встановлені Правила центру, обов'язкові для Персоналу, Замовників та Гостей Центру. Пропонуємо Вам уважно ознайомитися з Правилами і неухильно дотримуватися їх.
1.2. У разі порушення Правил центру, Виконавець має право застосувати необхідні заходи оперативного впливу, включаючи право в односторонньому порядку припинити дію Публічного договору.
1.3. З діючими Правилами центру Ви завжди маєте можливість ознайомитись в куточку споживача Центру або на сайті Центру.
1.4. Правила центру можуть бути переглянуті або доповнені Виконавцем. Кожні нові Правила центру замінюють попередні. Змінені Правила є обов'язковими для всіх Замовників.
1.5. За наслідки, що виникли у разі недотримання цих Правил, Виконавець відповідальності не несе.

2. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА
2.1. Перебуваючи на території Центру, Замовник повинен поводитись відповідно до загальних правил громадського порядку, не турбувати інших відвідувачів Центру, дотримуватись чистоти, правил гігієни та санітарії, пожежної безпеки та не створювати некомфортних умов для інших відвідувачів Центру. Замовник повинен перебувати в приміщенні Центру в змінному взутті або бахілах. Окрім існуючих заборон, передбачених чинним законодавством України, на території Центру Замовнику (у тому числі Гостям центру) категорично забороняється вчинення таких дій:
2.1.1. відвідувати Центр при наявності інфекційних і застудних захворювань, а також медичних протипоказань;
2.1.2. перебування з будь-якими видами зброї без дозволу адміністрації Центру, носіння холодної, вогнепальної та будь-якого іншого виду зброї;
2.1.3. відео - та фотозйомка, без згоди Виконавця;
2.1.4. вживання спиртних напоїв, наркотичних засобів та/або їх аналогів, а також паління;
2.1.5. проносити в комерційних цілях в приміщення Центру свої напої (у т.ч. воду) та спортивне харчування (у т.ч. коктейлі), а також виготовлення, вживання та пригощання інших відвідувачів Центру власним спортивним харчуванням (у т.ч. коктейлями) на території Центру;
2.1.6. розповсюдження та купівля-продаж спиртних напоїв, наркотичних засобів та/або їх аналогів, будь-яких медикаментів та/або спортивного харчування, та/або біодобавок;
2.1.7. реклама у будь-який спосіб, будь-якої, без виключення, продукції (у т.ч спортивного харчування, тощо) та суб'єктів, що здійснюють її реалізацію, без погодження з Виконавцем. Виконавець, на власний розсуд, має право вимагати оплату такої реклами на власний розсуд.
2.1.8. проносити на територію Центру будь-яких тварин;
2.1.9. проводити дітей у віці від 7 років в приміщення Центру без придбання окремого абонемента - за винятком заздалегідь узгодженого проведення пробних занять для дітей;
2.1.10. перебування Замовника та / або осіб, за яких він відповідає, в місцях, відведених для персоналу, без запрошення і відомості персоналу;
2.1.11. проводити тренування інших відвідувачів Центру;
2.1.12. вчинення дій, що суперечать загальноприйнятим морально-етичним нормам;
2.1.13. непристойна поведінка та жести;
2.1.14. прояв расової, релігійної, національної та будь-якої іншої дискримінації;
2.1.15. грубе поводження по відношенню до персоналу та інших відвідувачів Центру;
2.1.16. нецензурні, голосні, образливі вислови та погрози на адресу будь-якої особи;
2.1.17. використання гучномовних пристроїв, якщо це заважає будь-якій особі, яка перебуває на території Центру;
2.1.18. захаращувати речами лавки і проходи, заважати вільному переміщенню інших відвідувачів і персоналу;
2.1.19. залишати особисті речі у приміщеннях, роздягальнях, шафах та ін., після закінчення відвідування;
2.1.20. передавати свою Клубну картку іншим особам;
2.2. Гість Центру може переміщуватись по території центру тільки у супроводі Викладача, або іншого представника Виконавця, визначеного адміністрацією. Викладач, або інший представник Виконавця зобов'язаний після закінчення презентації центру (або вчинення інших дій, у т.ч. сервісного обслуговування, перевіряючих заходів, тощо) провести відвідувача до рецепції.
2.3. Виконавець надає Послуги у Центрі у відповідності до розкладу роботи Центру, який розміщено на інформаційному стенді Центру або на іншому видному місці.
2.4. Залишати приміщення Центру не пізніше встановленого часу закінчення роботи Центру.
2.5. При вході до приміщення Центру менш, ніж за 1 (одну) годину до встановленого часу закриття, персонал Центру нагадує Замовникові про максимальний період часу перебування на території Центру. Допуск до Центру припиняється за 30 (тридцять) хвилин до закінчення роботи Центру.
2.6. Виконавець залишає за собою право змінювати розклад роботи Центру, про що адміністрація Центру повідомляє відвідувачів шляхом розміщення відповідної інформації в Центру або будь-яким іншим шляхом.
2.7. Прайс-лист у Центрі може бути змінений Виконавцем, про що адміністрація Центру повідомляє відвідувачів шляхом розміщення відповідної інформації в Центрі або будь-яким іншим шляхом.
2.8. При використанні Замовником Абонементу, лімітованого кількістю відвідувань, Виконавець не повертає зняте відвідування при неможливості Замовником продовжити отримання Послуги з власної вини та причин.
2.9. Незалежно від причин, дія всіх Абонементів, які наведені в прайс-листі Виконавця, не може бути перенесена або зупинена, в разі якщо користування Послугами було розпочато, за винятком узгодженої заморозки, що описана в певному абонементі.
2.10. Замовник може покласти на свій рахунок Центру грошові кошти, які в подальшому, на прохання Замовника, можуть бути списані адміністрацією Виконавця на оплату Послуг або придбання товарів, за умови можливості у Виконавця надати дану послугу. Грошові кошти з рахунку Центру можуть бути повернуті Замовнику на першу його вимогу, за умови написання відповідної заяви та пред'явлення адміністрації Виконавця документу що посвідчує особу, а також при наявності відповідних коштів у касі Виконавця на момент вимоги.
2.11. Клубна картка пред'являється адміністрації Центру для ідентифікації Замовника кожного разу, коли останній відвідує Центр. Персонал Центру має право вимагати від Замовника пред'явити документ, що посвідчує його особу (паспорт громадянина України, свідоцтво про народження, посвідчення водія, учнівське (студентське) посвідчення, інші документи, які, на переконання адміністрації Центру, достатні для встановлення особи), а Замовник зобов'язується його пред'явити. У разі невідповідності даних особи, зазначених у документі, даним, зазначеним у Клубній картці, адміністрація Центру має право вилучити таку Клубну картку до з'ясування усіх обставин, про що складає відповідний акт у 2 (двох) примірниках за підписом особи, яка вилучила Клубну картку. 1 (один) з таких примірників надається особі, яка пред'явила невідповідну Клубну картку. Вилучена Клубна картка залишається в Центрі до з'ясування обставин, що призвели до її вилучення та прийняття рішення у відповідності до вимог Договору.
2.12. Вибір музичного супроводу на території Центру здійснюється Адміністрацією.
2.13. Для зберігання цінних речей, Замовнику надається можливість використовувати бокси для особистих речей розташовані в зоні адміністратора, тільки на час перебування в Центрі.
2.14. За будь-яких травматичних пошкоджень, або погіршення самопочуття негайно зверніться до персоналу Центру за першою допомогою.
2.15. Клієнт повинен самостійно і відповідально контролювати стан свого здоров'я, за наявності хронічних, інфекційних, дерматологічних захворювань, а також інших протипоказань, - зобов'язаний утриматись від відвідування Центру і не ставити під загрозу своє життя та здоров'я, а також життя та здоров'я оточуючих.
2.16. Залишаючи приміщення Центру, Клієнт повинен повернути адміністрації Виконавця ключ від шафи для переодягання, при використанні боксу для особистих речей - ключ від цього боксу, у разі коли цей ключ був отриманий на рецепції, а також будь-які предмети взяті в оренду.

3. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ НА ТРЕНУВАЛЬНИХ ТЕРИТОРІЯХ
3.1. Вхід на територію для тренувань можливий лише в прийнятному для вправ одязі, босоніж чи у шкарпетках. Під час тренувань верхня частина тіла має бути закрита елементом одягу. Правила одягання регламентуються Адміністратором, Викладачем і мають бути виконані на їх прохання.
3.2. Користування мобільними телефонами та засобами парфумерії з різкими та/або стійкими запахами на тренувальних територіях заборонені.
3.3. Замовник зобов'язаний чітко виконувати усі рекомендації та вимоги Викладача.
3.4. Категорично забороняється використовувати інвентар будь-яким іншим способом ніж той, який вказаний у інструкції до інвентаря.
3.5. Категорично забороняється використовувати інвентар у спосіб та з навантаженням, що не відповідає його технічним характеристикам (інформацію про технічні характеристики того чи іншого інвентаря можливо отримати у персоналу Виконавця).
3.6. Користування інвентарем може бути тимчасово обмежене для проведення профілактичних ремонтних та інших робіт.
3.7. З метою уникнення передчасного зносу, поломок, забезпечення нормального функціонування інвентаря та іншого спорядження Центру, персоналом Виконавця регулярно здійснюються його профілактичні перевірки.
3.8. Клієнтам та Гостям Центру забороняється притулятись, чіпати руками, лагодити та ін., рухомі та не рухомі частини інвентаря.
3.9. Якщо у Вас виникає питання, як користуватися тим чи іншим інвентарем або будь-яке інше питання - звертайтесь до Викладачів, вони завжди Вам допоможуть.
3.10. Під час занять користуйтеся рушником з метою особистої гігієни.
3.11. Перебування дітей віком до 14 років у Центрі без супроводу Викладача, або особи що за них відповідає, суворо заборонено. Відповідальність за дії дітей, їх стан здоров'я, або шкоду що може бути заподіяна їх здоров'ю, несуть особи, що за них відповідають.
3.12. Самостійне перебування та тренування дітей в Центрі дозволені з 14 років.
3.13. Після тренування Замовник зобов'язаний прибрати інвентар та спорядження, які він використовував у процесі отримання Послуг, на спеціально визначені для них місця.
3.14. Забороняється виносити інвентар із Центру.
3.15. Забороняється притулятись до дзеркал, що використовуються в інтер'єрі Центру, а також виконання тих чи інших вправ (дій) що можуть призвести до пошкодження/псування інтер'єру Центру (у т.ч. дзеркал, підлоги, стін, стелі, елементів освітлення, вентиляції, тощо) у спосіб, не передбачений відповідними інструкціями до інвентаря, або в безпосередній близькості до предметів інтер'єру. У разі пошкодження/псування предметів інтер'єру Центру, інвентаря, Замовник несе відповідальність передбачену цим Договором та чинним законодавством України.
3.16. Персонал Виконавця, Викладачі мають право зробити зауваження Замовникові та зупинити виконання ним тої чи іншої вправи (у т.ч. що виконується за допомогою інвентаря) якщо вважають, що подальше виконання цієї вправи може загрожувати життю та здоров'ю Замовника та інших відвідувачів Центру та/або може призвести до пошкодження майна Виконавця. У разі, якщо Замовник не реагуватиме на відповідне зауваження та продовжуватиме виконання наведеної вище вправи, Виконавець, в односторонньому порядку має право негайно розірвати з таким Замовником Публічний Договір.
3.17. За усі негативні наслідки, що можуть трапитись у зв'язку з порушенням вимог цього Розділу, у т.ч. відносно інших Клієнтів (Гостей) Центру, Виконавець жодної відповідальності не несе.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ГРУПОВИХ ЗАНЯТЬ:
4.1. Групові заняття проводяться виключно за розкладом;
4.1.1. запізнення на групове заняття не являється приводом для зміни розкладу чи формату заняття;
4.1.2. при запізнені на заняття більш, ніж на 10 (десять) хвилин адміністрація Виконавця має право не допустити на заняття дану особу;
4.1.3. виконавець на власний розсуд, дбаючи виключно про життя та здоров'я Замовника, може надати аргументовану відмову останньому у відвідуванні групових занять, в тому числі, але не виключно, у випадку, якщо відвідування групових занять може негативно вплинути на здоров'я Замовника;
4.1.4. розклад групових занять та їх кількість складається на період до 1 (одного) місяця та може змінюватись на розсуд Виконавця з врахуванням побажань відвідувачів;
4.1.5. забороняється використання мобільних телефонів під час групових занять.
4.2. Адміністрація Центру має право вносити зміни в розклад групових занять, в тому числі, але не виключно, змінювати час та кількість занять, тощо.
4.3. Цими Правилами Виконавець попереджує, а Клієнт усвідомлює та погоджується з тим, що тренувальні зали для групових занять мають певну допустиму кількість місць, перевищення якої призводить до створення незручностей для відвідувачів під час проведення занять у групових залах та, як наслідок, неповноцінного надання відвідувачам таких видів Послуг. Оскільки будь-яке перевищення допустимої кількості відвідувачів на групових заняттях може спричинити встановлення обмеження для відвідувачів Центру щодо їх участі у таких групових заняттях, то таке обмеження не може бути розцінене як власна ініціатива Виконавця, за яку Виконавець повинен нести відповідальність, а лише вказує на підвищену популярність такого виду групових занять.
4.4. У випадку, якщо Замовником було завчасно заброньовано відвідування групового заняття, яке не було їм своєчасно та належним чином скасоване, на яке він не з'явився, або не був допущеній у зв'язку із запізненням, то з його абонементу, обмеженому кількістю відвідувань, списується одне заняття, а з безлімітного абонементу списується один день.
4.5. Скасування заброньованого відвідування заняття здійснюється засобами телефонного зв'язку з повідомленням паспортних даних Замовника (або кодового слова, узгодженого з Адміністратором), або особисто у Центрі.

5. ІНШІ УМОВИ
5.1. Послуги у Центрі надаються згідно діючого прайс-листа Виконавця. Будь- які інші види платних/безоплатних послуг, не передбачені прайс-листом, у Центрі не надаються.
5.2. Для одягу слід використовувати шафу в роздягальні.
5.3. Ключ від шафи отримується на рецепції Центру. Замовнику надається виключно один ключ від шафи для переодягання, Замовник при знаходженні в центрі, може користуватися виключно однією шафою для переодягання. Не дозволяється залишати свої речі в шафах після закінчення занять у Центрі (за винятком випадку оренди шафи, при умові наявності зазначеної послуги). Якщо Замовник загубив або зламав ключ чи замок, то має оплатити заміну включно з визовом техніка.
5.4. Незалежно від віку, доступ клієнтів, гостей Центру та осіб за яких вони відповідають в роздягальню протилежної статі категорично заборонений! Короткострокові вийнятки допускаються під час прибирання роздягалень, поточного їх ремонту та ін., з обов'язковим попередженням та за дозволом осіб, що на той час там перебувають. (В разі необхідності переодягання дітей ключ від шафи надається у роздягальню відповідно до статі дитини)
5.5. Перед виходом з Центру ключ від шафи необхідно повернути на рецепцію. В іншому випадку ключ рахується загубленим а замок зламаним, що потребує заміни.
5.6. Цінні речі рекомендується зберігати у боксах для особистих речей розміщених у адміністратора.
5.7. Недоцільно залишати особисті речі, ключі від шафи, без нагляду.
5.8. Виконавець не несе відповідальності за забуті, загублені, викрадені або залишені без нагляду речі Замовника чи осіб, за яких він відповідає (у тому числі з шаф для переодягання та шаф для особистих речей).
5.9. За втрату ключа від шафи для переодягання або ключа від шафи для особистих речей стягується штраф згідно з прайс-листом Виконавця.
5.10. У разі блокування Замовником використання шаф іншими Клієнтами, шляхом зберігання в ній особистих речей, у період його відсутності в Центрі (за винятком випадку оренди шафи, при умові наявності зазначеної послуги), Замовник зобов'язаний сплатити компенсацію за блокування шафи, згідно прайс-листа Виконавця, незалежно від строку блокування.
5.11. Замовник несе матеріальну відповідальність за втрату або пошкодження майна Центру.
5.12. У разі відмови Замовника від оплати штрафних (фінансових) санкцій, за порушення умов Договору та цих Правил, або відмови його від оплати понаднормового користування послугами Центру чи оплати користування додатковими послугами, Центр має право відрахувати суму таких штрафних (фінансових) санкцій (заборгованості) з уже сплачених на користь Центру коштів Замовником із одночасним пропорційним зменшенням (на суму відрахування) терміну дії абонемента.
5.13. Виконавець не несе відповідальності за ненастання результату, очікуваного Замовником від занять в Центрі.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Замовник погоджується з тим, що надані ним персональні дані, які зазначаються під час реєстрації Клубної картки, необхідні для ідентифікації останнього та є добровільним волевиявленням Клієнта щодо дозволу на обробку його персональних даних та їх використання в рамках чинного законодавства України.
6.2. Замовник усвідомлює та погоджується з такими фактами: що у відповідності до санітарних норм та з метою забезпечення безпечного для здоров'я Клієнта надання Послуг, приміщення Центру потребує періодичного проведення поточного ремонту, внаслідок чого надання Виконавцем Послуг може бути тимчасово припинене; що більшість інвентаря Центру мають безперебійний режим роботи, внаслідок чого потребують періодичної профілактики з метою запобігання подальшого їх виходу з ладу, тому проведення вищезазначених заходів не впливає на строк дії абонемента Клієнта.
6.3. Замовник усвідомлює, що Виконавець не несе відповідальності за дії та/або бездіяльність третіх осіб, в тому числі, але не виключно, державних органів та осіб, які є власниками приміщення, в якому розташований Центр, що призвели до негативних наслідків, в тому числі відсутності гарячого тепло/водопостачання в Центрі, тощо.
6.4. Замовник погоджується з тим, що користування ним парковкою/машиномісцями для автотранспорту, у разі її наявності біля Центру, здійснюється на умовах, встановлених власником будівлі і прилеглої території (далі за текстом – Власник) та є правовими відношеннями, які виникають між Власником та Клієнтом, зокрема, автотранспорт Клієнта, залишений на парковці/машиномісці, не вважається переданим на зберігання Виконавцю.
6.5. Клієнт проінформований, усвідомлює та погоджується, що Центр розміщується в приміщені, яке не є власністю Виконавця, внаслідок чого, можлива бездіяльність та/або непередбачувані дії власників приміщення або дії (бездіяльність) третіх осіб, подолання наслідків яких знаходяться поза контролем та волею Виконавця. Такі дії можуть впливати на діяльність Центру, у тому числі можуть призвести до закриття Центру або тимчасового припинення можливості Виконавця надавати Послуги.
6.6. Замовник заявляє, що:
а) він свідомо погоджується на всі умови цього Договору та усіх Додатків до нього та зобов'язується їх виконувати;
б) він не має жодних претензій до змісту цього Договору і умови Договору його повністю влаштовують та є справедливими по відношенню до обох Сторін;
в) Клієнт свідомо погоджується з тим, що його участь у всіх тренуваннях, групових заняттях та інших заходах відбуватиметься на власний розсуд та ризик.
6.7. Укладаючи цей Договір, Клієнт надає свою згоду на використання та обробку його персональних даних згідно із Законом України "Про захист персональних даних" від "01" червня 2010 року.
6.8. Укладаючи цей Договір, Клієнт надає свою згоду на проведення фото-, кіно-, теле- та відео-зйомок, що не суперечать чинному законодавству України.
6.9. Цей додаток є невід'ємною частиною Договору, всі передбачені в ньому положення мають рівну юридичну силу з положеннями Договору та правомочність даного додатку не потребує додаткового доказування в суді. Незнання Правил Центру, Правил техніки безпеки не звільняє Клієнта від їх виконання!
ДОДАТОК № 2
ДО ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ
ПРО КОРИСТУВАННЯМ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЮ БАЗОЮ
ЦЕНТРУ ОЗДОРОВЛЕННЯ ХРЕБТА «АЙКУНЕ»
ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

1. ПОПЕРЕДНІЙ МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД

1.1. Перед початком занять рекомендується пройти медичне обстеження. Обов'язкове періодичне медичне обстеження, яке допоможе Вам попередити появу будь якого ускладнення.

2. РАЦІОНАЛЬНЕ ТА ДОСТАТНЄ ХАРЧУВАННЯ
2.1. Якщо Ви харчувалися більше ніж за чотири години до тренування, то можливе настання гіпоглікемії (низький рівень глюкози у крові), що може спричинити запаморочення. Якщо, Ви не встигли поїсти, і все одно бажаєте тренуватися, радимо випити склянку (200-250мл) солодкого чаю (кави), або солодкий сік перед та протягом заняття (ще 200-250мл).

3. ОДЯГ ТА ВЗУТТЯ
3.1. Одяг повинен бути зручний та не перешкоджати виконанню тренувальних вправ. Слід підтримувати одяг та взуття чистим як з вимог власної гігієни, так і з поваги до людей, які вас оточують.

4. ЗАГАЛЬНА І СПЕЦІАЛЬНА РОЗМИНКА
4.1. Перед кожним тренуванням необхідна розминка. Загальна розминка включає мобілізацію серцевосудинної системи та системи дихання на спеціальних тренажерах, різні махи, нахили та інше, які розігріють та збільшать еластичність м'язової і сухожильної тканини, а також підготують організм до подальшої роботи.
Контакты
+380 67 010 1689
г. Киев, ул. Михайловская, 20Б, кабинет №3
© Центр оздоровления позвоночника Айкуне
Этот сайт использует файлы cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, вы даете согласие на работу с этими файлами.
OK